Ubezpieczenie pojazdu

JAK DZIAŁAJĄ ZAKŁADKI POMOCY?

Klikając w zakładkę z pytaniem zostaniesz przeniesiony do niej, a pod nią pojawi się odpowiedź.
Za każdym razem tylko jedna odpowiedź widoczna jest na ekranie.
Możesz przesuwać (klikając) zakładki do góry i w dół tyle razy i o tyle belek ile tylko chcesz.
Mamy nadzieję, że znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie.
W przeciwnym wypadku zapraszamy do kontaktu z Nami, bądź odwiedzenia nas w naszej siedzibie - szczegóły w zakładce KONTAKT

Pamiętaj: Ilekroć jest mowa o Ustawie, należy przez nią rozumieć
USTAWĘ z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z późniejszymi zmianami.

Zapraszamy!!!

SKOŃCZYŁA SIĘ POLISA UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO?
W każdej chwili można wznowić ubezpieczenie dobrowolne (nawet po dłuższej przerwie) u tego samego ubezpieczyciela. Można także zmienić firmę z uwagi na to, że ubezpieczenia dobrowolne nie przedłużają się z mocy ustawy na kolejny okres ubezpieczenia – Jeżeli są Państwo zainteresowani oferta ubezpieczeń dobrowolnych (dom, mieszkanie, firma itp.) prosimy skorzystać z zakładki OFERTA.
SKOŃCZYŁA SIĘ POLISA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO?
W każdej chwili można wznowić ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczeń: OC pojazdu, OC rolników, OC zawodu, ubezpieczony z mocy Ustawy jest zobowiązany do kontynuacji polisy w tym samym zakładzie ubezpieczeń (art. 31.1 Ustawy). Powyższe nie dotyczy sytuacji w której nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 (art. 28.2.1 Ustawy)
KUPIŁEM SAMOCHÓD Z UBEZPIECZENIEM, CO DALEJ?
Nowy nabywca pojazdu (samochodu, motoru itp.) ma dwie możliwości. Można wypowiedzieć polisę Obowiązkowego Ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia nabycia pojazdu i zawrzeć nową polisę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń (art 31.1 Ustawy). Nabywca może także na podstawie tego samego artykułu skorzystać z możliwości przejęcia polisy po zbywającym pojazd – w takim przypadku powinien przepisać polisę zbywcy na siebie w firmie ubezpieczeniowej w której ma OC od zbywcy w oddziale Firmy ubezpieczeniowej lub u przedstawiciela.
KUPIŁEM SAMOCHÓD BEZ UBEZPIECZENIA, CO DALEJ ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Ubezpieczeniowej, jeżeli został zakupiony pojazd bez aktualnej polisy, aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu OC należy niezwłocznie wykupić polisę OC w dniu nabycia pojazdu w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń (art 31.3 Ustawy). Ważne jest aby tego dokonać w dniu zakupu ponieważ zgodnie z Ustawą Ubezpieczeniową nie można posiadać samochodu lub innego pojazdu bez ważnej polisy OC. W przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za każdy dzień zwłoki może naliczyć karę pieniężną w wysokości od 100 Euro do 500 Euro. (art 88 Ustawy).
SPRZEDAŁEM SAMOCHÓD, CO DALEJ ?
Jeśli sprzedałeś pojazd, powinieneś w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt w firmie ubezpieczeniowej, w której miałeś wykupione OC, lub u przedstawiciela, który reprezentuje tą firmę. W przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa nie będzie mogła odnotować sprzedaży pojazdu i może wysyłać do Państwa powiadomienia o końcu ochrony z polisy OC, lub przypomnienia o zbliżających się terminach rat itp. Jeśli sprzedałeś samochód przed upływem płatności 2,3 lub 4 raty płatność ta przechodzi na nabywcę pojazdu.
KIEDY PRZYSŁUGUJE MI ZWROT PIENIĘDZY Z POLISY OC/I LUB AC ?
Zgodnie z Ustawą Ubezpieczeniową sprzedający pojazd ma obowiązek przekazać nabywcy oryginał polisy OC. Jeśli zgodnie z Ustawą zostanie ona wypowiedziana przez nabywce w ciągu 30 dni od daty na umowie kupna sprzedaży, wówczas po złożeniu odpowiedniego wniosku można ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot powinni Państwo otrzymać w ciągu 30 dni od daty wpływu dokumentów do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia AC, po sprzedaży pojazdu wystarczy zgłosić firmie ubezpieczeniowej lub u przedstawiciela kserokopię umowy kupna sprzedaży z odpowiednim wnioskiem o zwrot składki a Ubezpieczyciel w przeciągu 30 dni powinien dokonać zwrotu niewykorzystanej składki przelewem albo przekazem pocztowym na wskazany przez Państwa adres.
JAK ROZWIĄZAĆ POLISĘ ABY MÓC PRZENIEŚĆ SIĘ DO INNEGO UBEZPIECZYCIELA ?
Zgodnie z Ustawą (art 28.1) posiadacz pojazdu mechanicznego może dokonać zmiany firmy ubezpieczeniowej, jeśli na jeden dzień przed zakończeniem trwania polisy OC powiadomi o tym fakcie zakład ubezpieczeń, czyli złoży pisemne wypowiedzenie polisy. Wypowiedzenie może zostac złożone u przedstawiciela lub bezpośrednio w biurze firmy ubezpieczeniowej. Niektóre towarzystwa akceptują również powiadomienia o wypowiedzeniu faxem, lub e-mailem, nie później niż na jeden dzień przed końcem polisy, ale zgodnie z Ustawą Ubezpieczeniową wymagają przesłania pocztą oryginału takiego wypowiedzenia.
CZY W PAŃSTWA FIRMIE POBIERANE SĄ PROWIZJE ?
System rozliczania firm ubezpieczeniowych i agentów jest tak skonstruowany, że to, czy polisa zostanie zawarta u agenta ubezpieczeniowego, czy w głównym oddziale, lub przedstawicielstwie danej firmy ubezpieczeniowejnie, nie ma znaczenia na wysokość składki ubezpieczeniowej.
CZY WYPOWIEDZENIE I INNE DOKUMENTY MOŻNA ZŁOZYĆ U PAŃSTWA ?
Jako przedstawiciel 12 firm ubezpieczeniowych w Naszej agencji ubezpieczeń można złożyć każdy dokument skierowany do tych firm, który następnie przekazywany jest do siedziby odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zgodnie z właściwością. Innymi słowy, czy mają Państwo złożyć wypowiedzenie, pismo o zwrot składki, umowę kupna sprzedaży, lub inny dokument, mogą to Państwo uczynić w naszym biurze w Krakowie, ul. Rydygiera 1, w godzinach pracy firmy.
CZY DOJEŻDŻAJĄ PAŃSTWO DO KLIENTA ?
Oczywiście istnieje możliwość dojazdu do klienta celem zawarcia polisy w godzinach pracy naszego biura.